Silikaty

Silikaty

Silikaty czyli wyroby wapienno-piaskowe (wapienno-krzemowe) są produkowane wyłącznie z naturalnych surowców takich jak piasek (90%), wapno (7%) oraz woda (3%). Podczas produkcji piasek i wapno nasycone parą wodną twardnieją tworząc „sztuczny kamień” o dużej wytrzymałości.

Silikaty są wyrobami ekologicznymi, nie emitują żadnych szkodliwych związków, a pod względem promieniotwórczości naturalnej zaliczane są do najbezpieczniejszych materiałów budowlanych. Podczas produkcji nie są dodawane jakiekolwiek surowce czy związki chemiczne szkodliwe dla środowiska naturalnego. Materiał po rozbiórce może być zmielony i ponownie użyty do produkcji, natomiast umieszczony w gruncie jako gruz nie powoduje jego skażenia. Silikaty są materiałem o najniższym poziomie zawartości szkodliwych pierwiastków promieniotwórczych – kilkakrotnie niższym od tego którym charakteryzują się inne popularnych materiały budowlane.

Silikaty mają najwyższą wytrzymałość na ściskanie spośród materiałów budowlanych wykorzystywanych do wznoszenia ścian murowanych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom budynków.

Zobacz również; pustaki Porotherm  ;  beton komórkowy  ;  cegła klinkierowa  ;  pustak Teriva ; kostka brukowa beton komórkowy