Płyty warstwowe

Płyty warstwowe

Płyty warstwowe wykonane są w następującym układzie warstwowym: papa podkładowa, przyklejona do styropianu jedno lub dwustronnie laminowanego papą. Powinny być układane na niepalnych podłożach np. z blach trapezowych, płyt betonowych, mogą też być układane na istniejących pokryciach papowych. Powierzchnia podłoża powinna tworzyć równą płaszczyznę. Przed mocowaniem płyt do podłoża należy podłoże zagruntować odpowiednią masą asfaltową np. asfaltową emulsją anionową. Mocowanie płyt do podłoża dokonuje się za pomocą klejów objętych normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przykrawędziowej płyty powinny być dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie większej ilości kleju.

Zobacz również;  TYNK AKRYLOWY ; WEŁNA MINERALNA  ; STYROPIAN : POLISTYREN EKSTRUDOWANY